Paul Valk

“In 2009 kwam ik zomaar voor SoliAmersfoort te staan. Ik mocht invallen, enkele repetities en zelfs een concert leiden. Dat leek een incidenteel gebeuren, maar werd het begin van een periode van elkaar aftasten en bevragen naar toekomstplannen en ambities; van beide zijden. Ik verving nog eens vaker bij een repetitie, het enthousiasme groeide en daarmee de overtuiging dat het goed was om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan, want er kwam een vacature….…”
Sinds 1 januari 2012 staat SoliAmersfoort onder de muzikale leiding van Paul Valk.


Opleiding:
Paul Valk (1969) studeerde orgel, koordirectie en kerkmuziek aan het Conservatorium en aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, beide in Utrecht, en behaalde aldaar zijn diploma’s. Daarnaast specialiseerde hij zich in piano, zang en orkestdirectie. Zijn orgeldocenten waren o.a. Kees van Houten en Bernard Winsemius en leermeester voor koordirectie was Krijn Koetsveld.
Activiteiten:
Naast SoliAmersfoort dirigeert Paul nog twee andere koren: Het Amsterdams Gemengd Koor sinds 1999; grote oratoria in het Amsterdamse Concertgebouw Kamerkoor Sine Nomine in Alkmaar sinds 1993; breed repertoire uit alle eeuwen, a capella of met begeleiding.
Hij was 15 jaar (van 1998 - 2013) dirigent in de Amsterdamse Dominicuskerk, een levendige, oecumenische basisgemeente en broedplaats voor nieuwe, Nederlandstalige liturgische gezangen, veelal op teksten van Huub Oosterhuis, maar ook van anderen. Als dirigent stond hij daar in de voetsporen van Bernard Huijbers en Tom Löwenthal.
Incidenteel leidt Paul ook vocaal ensemble Octagon uit Utrecht, een 8-tot-10-koppig gezelschap. Hij is dan continuospeler en stuurt al spelend het geheel aan. Met dit ensemble heeft hij meerdere malen 'Die Musikalische Exequien' van Schütz én 'Membra Jesu Nostri' van Buxtehude uitgevoerd
Bijzonder is ook het dirigeren van de jaarlijkse ‘scratch’ in de Pieterskerk in Leiden: een uitvoering van de Messiah met een deelnemerskoor van ruim 900 middelbare scholieren!
Paul begeleidt verder koren, instrumentalisten en vocalisten op orgel en/of piano en gaf dirigentencursussen voor de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.

Paul over het werken bij en met Soli:

“In 2011 overleden zowel mijn vader (Leusden) als mijn schoonvader (Amersfoort). Ik vind het bijzonder en bijna symbolisch dat ik me vanaf 2012 toch wekelijks naar het Amersfoortse begeef. Ik heb goede herinneringen aan de stad van mijn jeugdjaren.” “Ik wil met SoliAmersfoort aan de slag en ze leren opnieuw te luisteren naar elkaar. En ze bewust maken van de rijkdom van teksten, melodieën en muzikale effecten uit de schat der eeuwen. Daarnaast hoop ik dat ze enorm blijven genieten van het samen zingen en zo het leven mooi te maken.”

Tenslotte:

“Ik voel me een bevoorrecht mens. Als ik dirigeer ben ik helemaal mezelf en dus gelukkig. Ik geniet van de processen om met (grote) groepen mensen prachtige muziek tot leven te brengen.”

Harry van Wijk

Sinds 2006 is Harry van Wijk repetitor bij SoliAmersfoort. Hij begeleidt het koor op piano tijdens de repetities en werkt af en toe ook met de helft van het koor als de dirigent met de andere helft aan de slag is.


Opleiding :
Harry studeerde voor het Staatsexamen B voor orgel bij Kees van Houten. Het Fase II diploma voor orgel behaalde hij in 2002 aan het conservatorium in Groningen bij Theo Jellema, Wolfgang Zerer en Joris Verdin. Hierbij heeft hij zich gespecialiseerd in Franse en Duitse muziek van 1850 – 1950. Verder behaalde hij zijn praktijkdiploma Kerkmuziek en praktijkdiploma Koordirectie.

Activiteiten:
Harry is naast repetitor bij Soli ook concertorganist, cantororganist in De Kandelaar in Amersfoort de dirigent van het koor Toonkunst Plus Amersfoort. Zie voor meer informatie zijn website www.harryvanwijk.nl

In de beleving van Harry is SoliAmersfoort :

“…. een bijzonder koor. Het is goed georganiseerd, voert mooie muziek uit en Soli maakt interessante reizen! Het is ook een koor met een goede sfeer tijdens de repetities. Het is heel plezierig om bij dit koor repetitor te zijn”.